Kirjautuminen

Tervetuloa Espoon rakentamisen ja maankäytön sähköiseen asiointipalveluun

Tämän palvelun avulla voit hakea
  • Lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin: rakennuksen rakentamiseen, muutokseen, laajentamiseen tai purkuun sekä muihin rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin
  • Lupaa maankäyttöön liittyviin hankkeisiin: asemakaavan muuttamiseen tai siitä poikkeamiseen sekä rakentamiseen tai kiinteistön muodostamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta
  • Tontin lohkomista tai muuta asemakaava-alueen kiinteistötoimitusta tai rajan paikan osoittamista
Opastusvideot: Käyttäjätunnuksen luonti, Sähköisen asiointipalvelun käyttöopas