Välkommen till Esbos elektroniska service för byggande och markanvändning

Med denna tjänst kan du ansöka om
  • tillstånd för de flesta projekt som gäller byggande: uppförande, ändring, tillbyggande eller rivning av byggnad samt andra åtgärder i anslutning till byggande
  • tillstånd för projekt som gäller markanvändning: ändring av eller undantag från detaljplan samt byggande eller bildande av fastighet utanför detaljplaneområde
  • tomtindelning eller ändring av tomtindelning
  • styckning av tomt eller annan fastighetsförrättning inom detaljplaneområde eller utmärkande av rå.

Inloggning

I fortsättningen fungerar din e-postadress som ditt användarnamn.

Problem med att logga in? Se anvisningarna (pdf) om hur man loggar in.

Skapa ett nytt användarnamn om du inte redan har ett.


Representanter för myndigheter som använder tjänsten ska logga in som vanligt, de berörs inte av ändringarna.