Inloggning

Välkommen till Esbos elektroniska service för byggande och markanvändning

Med denna tjänst kan du ansöka om
  • tillstånd för de flesta projekt som gäller byggande: uppförande, ändring, tillbyggande eller rivning av byggnad samt andra åtgärder i anslutning till byggande
  • tillstånd för projekt som gäller markanvändning: ändring av eller undantag från detaljplan samt byggande eller bildande av fastighet utanför detaljplaneområde
  • tomtindelning eller ändring av tomtindelning
  • styckning av tomt eller annan fastighetsförrättning inom detaljplaneområde eller utmärkande av rå.