Aktuellt

Analys av kundrespons till Esbo stad (22.11.2023 16:40)

Länk här

Responstjänstens automatiska svar har förtydligats (17.10.2023 00:00)

E-postadressen för responstjänstens automatiska svar har ändrats till noreply@espoo.fi. I det automatiska svaret står det att det inte går att svara på meddelandet. En del av kunderna har skickat svar till den tidigare e-postadressen. Dessa meddelanden kommer inte fram och har inte kunnat behandlas. Från den nya e-postadressen skickas ett meddelande till kunden om att det inte går att svara. I responstjänsten kan man fortsätta kommunikationen om samma respons genom att logga in som användare. Man kan också lämna in en ny respons om samma ärende och ange numret på den tidigare responsen.