Aktuellt

Analys av kundrespons till Esbo stad (22.11.2023 16:40)

Länk här

Responstjänstens automatiska svar har förtydligats (17.10.2023 00:00)

E-postadressen för responstjänstens automatiska svar har ändrats till noreply@espoo.fi. I det automatiska svaret står det att det inte går att svara på meddelandet. En del av kunderna har skickat svar till den tidigare e-postadressen. Dessa meddelanden kommer inte fram och har inte kunnat behandlas. Från den nya e-postadressen skickas ett meddelande till kunden om att det inte går att svara. I responstjänsten kan man fortsätta kommunikationen om samma respons genom att logga in som användare. Man kan också lämna in en ny respons om samma ärende och ange numret på den tidigare responsen.

Ge feedback
Välkommen till stadens system för feedback! Ge respons på eller fråga om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Vi behandlar och besvarar din respons huvudsakligen inom den vanliga arbetstiden. Skriv inte känsliga uppgifter såsom personbeteckningar eller kontonummer. Vid brådskande ärenden är det bäst att du kontaktar kundtjänsten direkt. Kundtjänsten kan hjälpa dig att skapa en användarkod. När du loggar in med hjälp av användarkoden ser du dina kommentarer till staden och svaren på dem. När du är inloggad kan du också kommentera de svar du fått. Skapa ett användarnamn till stadens system för feedback.

Ge feedback