Ge feedback
Välkommen till stadens system för feedback! Ge respons på eller fråga om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Behandling av feedback kan dröja i juli på grund av sommarsemestrar. Skriv inte känsliga uppgifter såsom personbeteckningar eller kontonummer. Vid brådskande ärenden är det bäst att du kontaktar kundtjänsten direkt.