Anna palautetta
Anna palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa (henkilötunnus, pankkitilin numero, tietoja terveydestä tms.). Kaava-aineistoon liittyvät mielipiteet ja muistutukset tulee lähettää kirjaamoon.

Kirjalliset mielipiteet kaavan valmisteluaineistosta sen nähtävillä olon aikana - lähetä aina kaupungin kirjaamoon, kiitos!

Laboratoriota, röntgeniä tai muita kuvantamispalveluja koskevat palautteet HUS:lle, kiitos!

Espoon Asunnot Oy:n asuntoja koskevat palautteet osoitteeseen asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi, kiitos!

Työväenopistoa koskevat palautteet osoitteeseen asiakaspalvelukeskus@omnia.fi, kiitos!

Tiettyä kirjastoa koskevat palautteet kirjastojen palautepalveluun, kiitos! Helmet-verkkopalvelua koskevat palautteet tänne, kiitos!

Espoo Catering Oy:lle osoitettavat palautteet lähetetään Espoo Cateringin nettisivuilta, kiitos!