Ge feedback
Välkommen till stadens system för feedback! Ge respons på eller fråga om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Vi behandlar och besvarar din respons huvudsakligen inom den vanliga arbetstiden. Skriv inte känsliga uppgifter såsom personbeteckningar eller kontonummer. Vid brådskande ärenden är det bäst att du kontaktar kundtjänsten direkt. Kundtjänsten kan hjälpa dig att skapa en användarkod. När du loggar in med hjälp av användarkoden ser du dina kommentarer till staden och svaren på dem. När du är inloggad kan du också kommentera de svar du fått. Skapa ett användarnamn till stadens system för feedback.

Skriftliga åsikter om en detaljplans eller generalplans beredningsmaterial samt skriftliga anmärkningar mot förslag till detaljplaner eller generalplaner ska skickas till stadens registratur.

Respons om laboratorier (Huslab) samt om röntgen ska skickas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Feedback som riktar sig till alla huvudstadsregionens bibliotek och som gäller Helmet.fi-sidorna (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) kan skickas in via Helmet-webbtjänsten.

Respons till Esbo Catering Ab.

Respons som gäller allmän social- och hälsovård i Esbo samt Västra Nylands räddningsverk.

Skicka e-post:

Respons till Esbo bostäder Ab: asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Respons om det finska arbetarinstitutet Omnia till adressen asiakaspalvelukeskus@omnia.fi.