Ge feedback
Välkommen till stadens responssystem! Här kan du lämna respons till Esbo stad. Kontrollera här att din respons gäller stadens tjänster. Läs också om möjligheten att skapa ett användarkonto till vår tjänst.

Via responstjänsten kan du till exempel meddela oss om sådant du lagt märke till i stadsmiljön eller ge förslag om hur stadens tjänster kan utvecklas. Vi behandlar i regel inkommen respons på vardagar kl. 8–16. Skriv inte känsliga uppgifter såsom personbeteckningar eller kontonummer i ditt meddelande. Vid brådskande ärenden är det bäst att du kontaktar vår kundtjänst direkt.

Välj den lämpligaste bland de olika responstyperna på första sidan och specificera närmare genom att välja vad du vill ge respons om. Om din respons gäller en viss plats i Esbo, lönar det sig att uppge adressen genom att märka ut den på kartan som finns i samband med responsblanketten, eller genom att skriva in adressen i meddelandet. Det här gör att vi kan behandla ditt ärende mycket snabbare än vi annars kan.

Du kan också lägga till bilagor, så som bilder, i ditt meddelande. Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar. Vi försöker svara på inkommen respons inom fem vardagar. Vid behov kan vi också be om mer information.

När du fyller i responsformuläret kan du välja om ditt meddelande får publiceras. Vi publicerar inte ditt meddelande om det till exempel innehåller konfidentiell information. Den person som behandlar din respons beslutar om att publicera meddelandet.

Genom att skapa ett användarkonto kan du bläddra i respons du skickat och se de svar du fått. När du är inloggad kan du också kommentera de svar du fått. Vår personal kan vid behov be inloggade kunder om mer information, så att vi kan ge ett mer detaljerat svar.

Om du vill kan du också lämna respons utan att ha ett användarkonto. De som skickat sitt meddelande utan att logga in får svar från en noreply-adress, som det inte går att skicka e-post till.

Du kan skapa ett användarkonto på responstjänstens framsida genom att klicka på ”logga in”. Om du behöver hjälp med att skapa ett användarkonto kan du kontakta Esbo-info: Chatt- och telefonrådgivning.

Respons till Västra Nylands välfärdsområde (LUVN), det vill säga om social- och hälsovård samt Västra Nylands räddningsverk.

Respons om laboratorier och röntgen eller annan bilddiagnostik till HUS.

Respons till polisen.

Respons till Helsingforsregionens trafik (HRT) och Stadstrafik Ab.

Skriftliga åsikter eller anmärkningar som gäller en detaljplan eller generalplan lämnas till stadens registratur under planens framläggningstid

Respons till Trafikledsverket (till exempel om ringvägarna och Västerleden).

Respons till felparkeringsavgifter.

Respons om alla bibliotek i huvudstadsregionen och om webbplatsen helmet.fi (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) kan skickas via webbtjänsten Helmet.

Respons till Esbo Catering (till exempel om skol- och daghemsbespisningen).

Per e-post:

Respons till Esbo bostäder Ab som gäller bostäderna skickas till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Respons som gäller Esbo stads finska arbetarinstitut skickas till asiakaspalvelukeskus@omnia.fi.