Ge feedback
Välkommen till stadens system för feedback! Ge respons på eller fråga om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Vi behandlar och besvarar din respons huvudsakligen inom den vanliga arbetstiden. Skriv inte känsliga uppgifter såsom personbeteckningar eller kontonummer. Vid brådskande ärenden är det bäst att du kontaktar kundtjänsten direkt. Kundtjänsten kan hjälpa dig att skapa en användarkod. När du loggar in med hjälp av användarkoden ser du dina kommentarer till staden och svaren på dem. När du är inloggad kan du också kommentera de svar du fått. Skapa ett användarnamn till stadens system för feedback.

Sök och bläddra feedback