Ge feedback
Ge respons på stadens tjänster, verksamhet och beslut. Skriv inte känslig information i din respons såsom personbeteckningar, kontonummer eller hälsouppgifter. Skicka åsikter och anmärkningar om förslag till detaljplaner och generalplaner till stadens registratur.